, Ҷумъа, 19-апрел

Бахши таҷрибаомӯзӣ ва кор бо мутахассисони ҷавон


Бахши таҷрибаомӯзӣ ва кор бо мутахассисони ҷавони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ сохтори қисми таълим ба ҳисоб рафта, моҳият ва фаъолияти он барои мустаҳкам намудани донишҳои илмӣ-назарӣ ва амалии аз рӯйи ихтисос азбарнамудаи донишҷӯён, инчунин донишҳои андухтаашон дар робита ба фанҳои методикаи таълим, педагогика ва психология дар раванди таълиму тарбия дар кори мактаб ва дар амал эҷодкорона истифода бурдану такмилу инкишоф додани онҳо равона гардидааст.

Бахши таҷрибаомӯзӣ ва кор бо мутахассисони ҷавони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ кору фаъолияти худро тибқи «Низомномаи таҷрибаомӯзии педагогии муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Оиннома» ва «Низомнома»-и донишгоҳ ба роҳ монда, дар амалӣ намудани нақша ва барномаҳои таълимӣ саҳмгузор аст.

Бахши таҷрибаомӯзӣ ва кор бо мутахассисони ҷавони донишгоҳ ҳамчун сохтори қисми таълим ҷиҳати таъмини иҷрои фаъолияти худ вазифаҳои зеринро иҷро менамояд:

- Ҷалби донишҷӯён ба раванди таълим дар муассисаҳои таълимӣ;

- Фароҳам овардани шароит ҷиҳати истифодаи эҷодкоронаи дониш ва рушди маҳорату қобилияти касбии донишҷӯён;

- Мусоидат ба ташаккули ақидаҳои шахсии донишҷӯён оид ба консепсияҳои муосири таълим ва тарбия дар муассисаҳои таълимӣ;

- Ташаккули қобилияти донишҷӯён барои фаъолияти мустақилона дар самти рушд ва худинкишофдиҳии шахсияти хонандагон, омода намудани онҳо барои фаъолияти навоварӣ (иноватсионӣ) дар соҳаи таҳсилот ва дуруст истифода кардани воситаҳои он;

- Рушди маҳорат ва малакаи донишҷӯён ҷиҳати татбиқи муваффақонаи раванди таълиму тарбия;

- Ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ ва ғоявии донишҷӯён, аз худ намудани шаклҳои маъмули фаъолияти тарбияи ғоявӣ;

- Бадастовардани сифатҳои касбии омӯзгори оянда, ки ба талаботи ҷомеаи муосир ҷавобгӯ бошанд;

- Тарбияи муҳаббат ва иззату эҳтироми донишҷӯён нисбат ба касби омӯзгорӣ;

- Ба роҳ мондани фаъолияти амалии донишҷӯён, ташаккули маҳорату малакаҳои касбии онҳо ҷиҳати аз бар намудани усулҳои муосири таълиму тарбия;

- Татбиқи амалӣ ва таҳкими донишҳои назариявӣ, ки донишҷӯён ҳангоми омӯзиши фанҳои ҷамъиятӣ, тахассусӣ ва равоншиносиву омӯзгорӣ аз худ намудаанд;

- Ба роҳ мондани муносибати педагогии донишҷӯён бо хонандагон ва омӯзиши хислатҳои синнусолӣ ва фардии онҳо;

- Коркарди муносибати эҷодӣ ва тадқиқотӣ нисбат ба фаъолияти омӯзгорӣ, аз худ намудани малакаҳои таҳлилӣ ва коркарди натиҷаҳои бадастомада;

-  Мувофиқа намудани муассисаҳои таълимие, ки ҳамчун пойгоҳи баргузории таҷрибаомӯзии педагогӣ муқаррар карда шудаанд, бо раёсати Донишгоҳ;

- Ба тасвиб расонидани шартномаи тарафайн ҷиҳати баргузории тамоми шаклҳои таҷрибаомӯзӣ бо ташкилоту муассисаҳои таълимӣ;

- Таҳия ва тартиб додани нақшаи умумӣ оид ба гузаронидани таҷрибаомӯзии педагогӣ. таълимӣ. истеҳсолӣ, сайёҳӣ ва пешаздипломӣ Донишгоҳ;

-  Ташикилу баргузор намудани конференсияҳои ифтитоҳӣ ва ҷамъбастӣ оид ба таҷрибаомӯзии педагогӣ дар донишгоҳ ва иштирок дар рафти онҳо;

- Назорати фаъолияти роҳбарони таҷрибаомӯзии педагогии факултетҳо ва бартараф намудани камбудию норасоиҳои ҷойдошта дар ин самт;

- Иштироки фаъолона дар баррасии масъалаҳои таҷрибаомӯзии педагогӣ, такмили таҷриба, ташкил ва гузаронидани он дар ҷаласаҳои кафедраҳо ва шӯроҳои олимони факултетҳо;

- Таҳияи ҳисоботи умумии донишгоҳ оид ба таҷрибаомӯзии педагогӣ ва ба раёсат пешниҳод намудани он.


Ҳайати кормадон

boboev b

  Бобоев Бахтовар Сулаймонхонович
   мудири шуъбаsultonova k
  Султонова Қурбонби
   мутахассис
Суроға:ш. Кӯлоб, кӯч. С.Сафаров 16, бинои №1, ошёнаи 2-юм, утоқи 203
Телефони корӣ:
 
E-mail:

Таълим

ОХИРИН ХАБАРҲО

*/