, Ҷумъа, 19-апрел

ФАКУЛТЕТҲО» Химия ва биологиялого

МАЪЛУМОТИ УМУМӢ

Факултети химия ва биология 6-уми апрели соли 1993 кори худро бо кафедраҳои азнавташкилшуда ва ихтисосу гурӯҳҳои таълимии ба тобеияташон воридгардида оғоз намуд.

Вобаста ба тақозои замон стандартҳои таҳсилоти олии касби ва нақшаҳои таълими дар факултет такмил дода шуданд ва зина ба зина гузариш ба низоми таҳсилоти кредити ва низоми сезинагии таҳсилот (бакалавриат, магистратура ва докторантура) чараён гирифта истодааст. Стандартҳои нави давлатии таълимии таҳсилоти олии касби оид ба ихтисосҳои марбути факултет соли 2011 ва нақшаҳои нави таълими соли 2014 аз чониби Шурои олимони Донишгоҳи давлатии Кулоб ба номи Абуабдуллоҳи Рудаки ва Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Точикистон пурра аз нав карда шуда, тасдиқ гардиданд. Айни замон дар факултет аз рӯи ихтисосҳои зерин: химия-биология, химия-экология, биология-экология, биотехнология дар таълими рӯзона ва низоми таҳсилоти фосилавӣ мутахасисон омода карда мешавад.

 1.Химия-биология - лозим ба ёдоварист, ки вобаста ба ин ихтисос дар факултет дар таълими рӯзона ва ғоибона тариқи буҷавӣ-220, тариқи шартномавӣ -180 нафар донишҷӯён ба таълим фаро гирифта шудаанд, ки дар оянда метавонанд мутахасиси соҳаи омӯзгори ва соҳаи тиб гарданд.
 2. Химия-экология-яке аз ихтисосҳое ба ҳисоб меравад, ки дар ҷомеаи имрӯза барои нигоҳдории муҳити экологӣ ва бедор намудани ҳисси ватандустии хонандагон ба муҳити экологи нақши хеле муҳимро мебозад. Вобаста ба ин дар факултет аз рӯи ихтисоси дар боло зикргардида зиёда аз 160-нафар донишҷӯён тариқи буҷавӣ ва шартномавӣ ба таълим фаро гирифта шудааст.
3. Биология-экология-яке аз ихтисосҳое ба ҳисоб меравад, ки дар факултет аз руи ин ихтисос 234-нафар донишҷӯён тариқи буҷавӣ ва шартномавӣ ба таълим фаро гирифта шуда дар оянда метавонанд омӯзгори соҳаи химия ва экология гардад.
4. Биотехнология-ихтисосе ба ҳисоб меравад, ки дар ҷомеаи имрӯза барои омода таҳлил намудани ҳама гунна маҳсулотҳои хӯрока, масолеҳи сохтмонӣ, истеҳсоли матоъ, маҳсулотҳои доруворӣ саҳми арзанда хоҳанд гузошт. Дар риштаи ин ихтисос мо метавонем, ки дар оянда мутахасисони соҳаи технологиро омода намоем. Айни ҳол дар факултет дар ин ихтисос 80-нафар донишҷӯён дар таълими рӯзона тариқи буҷавӣ ва шартномавӣ таҳсил менамоянд.
Ихтисосҳои факултет ихтисосҳои замонавӣ буда, вобаста ба тақозои бозори меҳнати минтақа ва ҷумҳурӣ дар соли 2010 дар заминаи собиқ факултети химия-биология ва география ташкил шудаанд. Бояд гуфт, ки ҷараёни таълим дар шуъбаи таълими рӯзона аз рӯи низоми кредити ва дар шуъбаи таълими ғоибона аз рӯи низоми анъанавӣ ба роҳ монда шудааст.

 1. Кафедраи химия ва методикаи таълими он

Кафедраи химия ва методикаи таълими он ҷузъи таркибии сохтори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ буда, дар байни донишҷуёну омӯзгорон корҳои таълимӣ, илмӣ-методиро ба роҳ мондааст. Устодони кафедра дар факултетҳои мухталиф аз фанҳои тахассусии кафедра дарс мегӯянд. Дар кафедраи химия ва методикаи таълими он дар соли 2022-2023 дар маҷмӯъ 18-нафар омӯзгорону кормандон, ки аз ин миқдор 1-нафар ба ҳайси ҳамкори беруна мебошад.

2. Кафедраи биология ва методикаи таълими он

Кафедраи биология ва методикаи таълими он ҷузъи таркибии сохтори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ буда, дар байни донишҷуёну омӯзгорон корҳои таълимӣ, илмӣ-методиро ба роҳ мемонад. Устодони кафедра дар факултаҳои мухталиф аз фанҳои тахассусии кафедра дарс меомӯзонанд. Дар кафедра 31 нафар омӯзгорон ба фаъолияти илмӣ-тадқиқотӣ, таълимӣ ва тарбиявӣ машғул мебошанд. Аз ин шумора 3 нафар доктори илм, профессор, (1 нафар доктори илм, профессор, ҳамкори дохила, 2 нафар доктори илм, профессор, ҳамкори беруна), 3 нафар номзадони илм, дотсент, 6 нафар муаллими калон ҳамкори доимӣ ва 21 нафар ассистентон мебошанд.


ТАЪРИХИ ФАКУЛТЕТ

Факултети химия ва биология соли 1993 дар заминаи факултети тиб арзи вуҷуд намудааст. Соли аввали таъсисёбӣ дар факултет, ихтисосҳои биология, биология-химия таъсис дода шудааанд. Аввалин дастпарварони факултети химия ва биология Донишгоҳро соли 1997 хатм намудаанд, ки дар байни онҳо чунин шахсиятҳои барҷастаро ба монанди доктори илмҳои биология, Бобоев М.Т., номзади илмҳои биология Ҳакимов Ф., Қадамов Д.С., Амиров З., полковник Наимзода М.И ва дигаронро метавон ном бурд. Дар сохтори факултет декан, дотсент Исуфов Д.С, муовинон оид ба таълими рӯзона Холов С.А, ҷонишини декан оид ба таълими фосилавӣ Имомов З.Р., ҷонишини декан оид ба тарбия Бозоров Ҳ.Т, коргузор Давронова М. раиси иттифоқи касаба саромӯзгор Ҳисайнов Д.Э, раиси Шурои занон Шарипова Б.Н. адои вазифа мекунанд.

9 феврали соли 2012 факултети химия ва биология бо факултети география муттаҳид карда шуда, минбаъд номи факултети химия, биология ва географияро гирифт. Дар ин давра дар факултет се кафедра химия, биология ва географияи сайёҳӣ фаъолият менамуд. Аз соли 2022 дар баробари ба факултети иқтисод ва идора ҳамроҳ намудани кафедраи географияи сайёҳӣ то ба имрӯз факултети химия, биология ва география аз нав мустақилона бо номи аввалаи худ, яъне химия ва биология фаъолият намуда истодааст. Гуфтан ба маврид аст, ки таъсиси итисосҳои гуногун аз ҷумла, химия-биология, химия-экология, биология-экология, биология (биотехнология) дар факултет давра ба давра амалӣ гардиданд, ки айни замон вобаста ба ин ихтисосҳо мутахассисони касбӣ омода гардида истодаанд. Сарварии факултетро дар давраҳои гуногуни фаъолияти он, шахсиятҳои шинохта ва олимони варзида ба уҳда доштанд: саромӯзгор Ҳафизов С., (солҳои 1993-1996), д.и п., профессор Мирзоев С.С. (солҳои 1996-2005, 2007-2009), н.и.х., дотсент Холиқов С.С. (солҳои 2005-2007), муаллими калон Худоёров Қ (соли 2009), н.и.п, Қиматов Р. (солҳои 2009-2012), н.и.п., Сайдаҳмадова Д.Л., (солҳои 2012-2015), муаллими калон Қуллаев Ш.Ҷ, (солҳои 2015-2016), саромӯзгор Бобоев С. (солҳои 2016-2017) муаллими калон Бобоев Б.Ҷ. (солҳои 2017-2019) ва аз соли 2019 то инчониб номзади илмҳои кишоварзӣ, дотсент Исуфов Дилшод Сафармадович ба уҳда дорад.

Ҳоло дар ду кафедраҳои факултет 45 нафар устодон, аз ҷумла: 4 нафар докторони илм, профессор ва 7 нафар номзадҳои илм, дотсент ба таълиму тарбияи донишҷӯён ва гузаронидани корҳои илмӣ-тадқиқотӣ машғул мебошанд.
Аз соли аввали таъсисёбии факултет то соли 2022 донишҷӯён дар назди 3 кафедра ва холо бошад 2 кафедраи он (химия ва методикаи таълими он, биология ва методикаи таълими он) дар шуъбаҳои рӯзона ва таҳсилоти фосилавӣ таҳсил мекунанд.

Хамкории факултет барои тайёр намудани мутахассисон дар назди кафедраҳои амалкунанда, ба давлатҳои Россия, Узбекистон, Қазоқистон, Белорусия ва дар дохил бошад ба АМИТ, АИКТ, ҳамаи Институтҳои илмӣ-тадқиқотии Тоҷикистон, донишгоҳу донишкадаҳо ва ғ. пойгоҳҳо барои гузаронидани таҷрибаомӯзиҳои таълимии тобистона аз фанҳои ботаника ва зоология «Истиқлол» (воқеъ дар ноҳияи Муъминобод) ва «Маркази илмии Хатлон» (воқеъ дар шаҳри Кӯлоб) ба роҳ монда шудааст.

Фаъолияти донишҷуён дар дастаҳои ҳунарӣ ва озмунҳои умумидонишгоҳӣ, ки бахшида ба ҷашнҳо барпо карда мешаванд, хуб ҳунарнамоӣ намуда, чун гурӯҳи беҳтарин дар ҳайати Донишгоҳ дониста шудаанд. Шурои олимони факултет, ки ҳайати он ҳар сол аз ҷониби ректори Донишгоҳ тасдиқ карда мешавад, дар ҳаллу фасли масъалаҳои муҳимтарини ҳаёти факултет нақши ҳалкунанда дорад.

Аз солҳои аввали ташкилёбии факултет яке аз самтҳои муҳими фаъолияти он – гузаронидани таҳқиқотҳои илмӣ ба шумор меравад. Устодони факултет дар баробари иҷро намудани корҳои таълиму тарбиявӣ, ҳамчунин ба корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ низ хеле ҷиддӣ машғуланд. Барои тайёр намудани мутахассисони баландихтисоси илмию омӯзгорӣ мавриди диққати роҳбарияти Донишгоҳ ва факултет қарор доранд. Феълан дар факултет бо иштироки устодон ва ҷалби бевоситаи докторантон, аспирантон, коромӯзон ва донишҷӯён таҳқиқотҳои хеле мураккаби илмӣ аз рӯи 2 самт ба роҳ монда шудааст.
ҶИД-и факултет дар худ маҳфилҳои донишҷӯёнро муттаҳид менамояд. Сарварии маҳфили илмии донишҷӯёни факултетро ба сифати устод-сарвар дар солҳои охир, муаллими калон Ташрифи Ш. ба ӯҳда дорад.

Соли 2022 дар таърихи факултети химия ва биология воқеаи муҳими таърихи рух дод. 29-уми декабри ҳамон сол дар факултети химия ва биология ба 6 адад озмоишгоҳои нави замонавӣ сохта ба истифода дода шуд, ки дар маросими ифтитоҳ ректори донишгоҳ доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Раҳмон Дилшод Сафарбек, аҳли раёсат намояндагони сохторҳои гуногуни донишгоҳ, ҳайати устодону донишҷӯни факултет иштирок намуда, ибтикори мазкурро амали нек, дар партави эълон гардидани солҳои 2020-2040 «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» ва озмуни ҷумҳуриявии «Илм-фурӯғи маърифт» унвон намуданд.


СОХТОРИ ФАКУЛТЕТ

сохтор


САДОРАТИ ФАКУЛТЕТ

Исуфов Д

 
  ИСУФОВ ДИЛШОД  САФАРМАДОВИЧ 
  декан, номзади илмҳои кишоварзӣ
  E-mail: dilshodisufov984@gmail.com
Холов С

 ХОЛОВ СИНО АЗИЗХОҶАЕВИЧ 
 ҷонишини декан оид ба таълим
                     Имомов З
  ИМОМОВ ЗАФАР РАҶАБАЛИЕВИЧ
  ҷонишини декан оид ба низоми таҳсилоти фосилавӣ
  E-mail: zafarjon.m89@mail.ruБозоров Ҳ

 БОЗОРОВ ҲАСАН ТАҒОЕВИЧ
 ҷонишини декан оид ба тарбия
                   

 

 Давронова М
   ДАВРОНОВА МУТРИБА
   коргузор
    

 

 

 


ШУРОИ ОЛИМОН

ҲАЙАТИ ШУРОИ ОЛИМОНИ ФАКУЛТЕТ

Ному насаб

Вазифа
1.

Исуфов Д.С.

Декани факултет, раис

2.

Холиков С.С

Мудири кафедра, аъзо

3. Ғиёсов Н.Р. Мудири кафедра, аъзо
4. Досаков М.М. аъзо
5. Бобоев Б.Ҷ аъзо
6. Уроқов М. аъзо
7. Қуллаев Ш.Ҷ. аъзо
8. Холов С.А. аъзо
9. Имомов З.Р. аъзо
10. Бозоров Ҳ.Т. аъзо
11. Ҳасанов А.Ф. аъзо
12. Исмоилова М.К. аъзо
13. Саидова М. аъзо
14. Намозов А. аъзо
15. Ҳисайнов Т. аъзо
16. Шарипова Б.Н. Раиси Шурои занон, аъзо
17. Ҳисайнов Д.Э. котиб

ДАСТОВАРДҲОИ ФАКУЛТЕТ

1
Ҳисориев Ҳ,Ҳ., Қурбонова П,А., Бобоев М.Т., С.П., Обсабзҳо: гуногунии биологӣ ва биоэкология- душанбе 2020, 236 саҳ.


2Холиқов С.С., Ҳисайнов Т.Х., Чолова С.П., Сайҷуддинов Ф.Ш: Курси мухтасари химия (барои омӯзгорони муассисаҳои таҳсилотии олии касбӣ, миёна ва донишҷӯёну доираи васеи хонандагон пешбинӣ шудааст) Душанбе-2020


3Ф.М.Раджабов., Н.Р.Ғиёсов., С.М.Қурбонов. Научно-практическое обоснованние эффективности использования льняного жмыха при выращивании молодняка курупного рогатого скота. (Монография)-Душанбе: «Нушбод»,2022 -288 ст.


4

Исуфов Д.С., Саидшоҳи С., Холов Т.Ш., «Экология» (Дастури таълимӣ барои муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ). 235 Саҳ. С-2022.


5

Исуфов Д.С., Раҳматзода Н., Амиршоев Ф.С., Ғиёсов Н.Р., Қуллаев Ш.Ҷ., Холов С.А., «Микробиология ва масуниятшиносӣ». (Дастури таълимӣ барои машғулиятҳои амалию озмоишӣ). С-2022.183 Саҳ.


6

Бобизода Ғ.М., Бобоев К.А., Акрамзода Р.Ҷ., Бобоев К.О., Ҳалли масъалаҳои химия. Васоити таълимӣ. Душанбе-2022, 175 саҳ.


7

Холиқов С.С., Бобоев Б.Ҷ., Мустафоқулов Ш. Химия ҳалли масъалаҳо. Васоити таълимӣ. Душанбе-2022, 205 саҳ.


8

Холиқов С.С., Ҳисайнов Ҳ. Химияи мис. Васоити таълимӣ. Кӯлоб-2021, 113 саҳ.9

Досаев С., Бобоев Б., Исмоилова М., Маҳмудов Э. Дастури таълимӣ-методӣ, Душанбе- Ирфон, 2020-118 саҳифа.


10Бобоев Б., Хоҷаев И., Уроқов М., Досаев С, Ёрмадов Р.С. Раҳимов Р.А. васоити таълимӣ Кӯлоб-2020. 166-саҳифа.11Холиқов С.С., Давлатов А. Акрамзода Р. Ҳалли масъалаҳои омехта аз химия. Васоити таълимӣ. Душанбе-2019, 115 саҳ.12

Холиқов С.С., Бобоев Б., Акбарова Б., Холова С. Ҳалли масъалаҳои тестӣ аз фани химия. Васоити таълимӣ. Душанбе-2019, 115 саҳ.


13Барои хизматҳои бисёрсолаи бенуқсон дар соҳаи илму маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон, саҳми арзанда дар тарбияи насли наврас ва иштироки фаъолона дар ҳаёти ҷамъиятӣ бахшида ба рӯзи Ваҳдати миллӣ бо “Ифтихорнома”-и Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, ассистенти кафедра Ҳисайнов Тешахон сарфароз гардонида шуд.

14Исуфов Д.С., дотсенти кафедраи биология ва методикаи таълими он барои дарки баланди масъулият дар амалӣ гардонидани сиёсати хирадмандонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат, Раиси муаззами ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва саҳми босазо гузоштан дар баланд бардоштани мақоми ҲХДТ дар байни ҷомеа, бо СИПОСНОМА аз тарафи Раиси Кумитаи ҲХДТ дар ш. Кӯлоб Шарифзода Г., аз 02.02. 2022 таҳти №07 сарфароз гардонида шудааст.
15Исуфов Д.С., дотсенти кафедраи биология ва методикаи таълими он барои маърӯзаи беҳтарин дар конференсияи илмӣ-назариявии ҳайати профессорону омӯзгорон ва донишҷӯён оид ба натиҷагирии КИТ дар соли 2021 ва вазифаҳо барои соли 2022 бахшида ба эълон гардидани соли 2022-2026 «Солҳои рушди саноат» ва «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ», (Солҳои 2020-2040) бо ИФТИХОРНОМА аз тарафи Ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ профессор Мирализода АМ., аз 14-16.04. 2022 сарфароз гардонида шудааст.16Исуфов Д.С., дотсенти кафедраи биология ва методикаи таълими он барои саҳми муносиб гузоштанаш ҷиҳати тадбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи илму маориф, тарбияву омодасозии мутахассисони ҷавон, тарғибу ташфиқи арзишҳои милливу фарҳангӣ бахшида ба рӯзи Омӯзгорон ва Рӯзи забони Давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо СИПОСНОМА аз тарафи Ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ профессор Раҳмон Д.С., аз 05.10. 2022 сарфароз гардонида шудааст.
17Исуфов Д.С., дотсенти кафедраи биология ва методикаи таълими он барои саҳми муносиб гузоштанаш ҷиҳати татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи илму маориф, тарбияву омодасозии мутахассисони ҷавон, тарғибу ташфиқи арзишҳои милливу фарҳангӣ, омодасозии шогирдон ҷиҳати иштирок ва ғолибият дар даври вилояти озмуни ҷумҳуриявии «ИЛМ – ФУРӮҒИ МАЪРИФАТ» бо СИПОСНОМА аз тарафи Ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ профессор Раҳмон Д.С., аз 15.11. 2022 сарфароз гардонида шудааст.18Барои саҳмгузори дар рушди илми муосир ва дар сатҳи баланд омода намудани онҳо аз рӯи номинатсияи биология (ботаника, зоология, анатомия) миёни донишҷӯён ба даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии «ИЛМ – ФУРӮҒИ МАЪРИФАТ» ИСУФОВ Д,С.- омӯзгорӣ Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ бо СИПОСНОМА аз тарафи Раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода., дар ш.Бохтар соли-2022 сарфароз гардонида шудааст.
19Исуфов Дилшод – Мудири кафедраи химия ва биологияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ барои хизматҳои бисёрсолаи бенуқсон дар соҳаи маориф ва илм, саҳми арзанда дар тарбияи насли наврас, тайёр намудани кадрҳои баландихтисос ва иштироки фаъолона дар ҳаёти ҷамъиятӣ бо «Ифтихорнома» -и Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи Вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон., Нуриддин Саид, аз санаи 20- сентябри соли-2018 таҳти № 4622 сарфароз гардонида шудааст.20Саромӯзгорӣ кафедраи биология ва методикаи таълими он н.и.к., дотсент Исуфов Дилшод Сафармадович Барои хизматҳои бисёрсолаи бенуқсон дар соҳаи маориф, саҳми арзанда дар таълиму тарбияи насли наврас, тайёр намудани кадрҳои болаёқат ва иштироки фаъолона дар ҳайёти ҷамъиятӣ бо нишони Аълочии маориф ва илми Тоҷикистон дар санаи 25.12.2020. Аз 23.12.2020 таҳти №2355 қадр карда шуд.


Суроға: ш. Кӯлоб, кӯч. С.Сафаров 16, ДДК ба номи А. Рӯдакӣ, бинои таълимии №3
Телефони корӣ: (+992 83322) 2-36-64
E-mail:  khimiya.biologiya@kgu.tj


Ба рӯйхат

*/