, Сешанбе, 27-Феврал

ФАКУЛТЕТҲО» Филологияи руслого

МАЪЛУМОТИ УМУМӢ

Факултети забон ва адабиёти рус ҳанӯз соли 1950 дар давраи вуҷуд дории Донишкадаи дусолаи муаллим тайёркунӣ таъсис дода шудааст. Дар аввал дар факултет шуъбаи Забон ва адабиёти рус ташкил дода шуда буд, ки ҳоло ҳам арзи ҳастӣ дорад. Ҳоло вазифаи декани факултетро номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи забони муосири рус Шарипова О.П. ба уҳда дорад. 

Дар факулта 2 кабинети фаннӣ бо тахтаи электронӣ ва проектор муҷаҳҳаз карда шуда, 1 синфхонаи лингофонӣ ва 2 синфхонаи дорои тахтаи электронӣ мавриди истифода қарор доранд. Фонди аудитории факултет ба 439 ҷои нишаст таъмин мебошад. 

Айни замон дар факултет аз рӯи ихтисоси забон ва адабиёти рус мутахассис омода менамоянд.

Дар назди факултет 3 кафедра амал мекунанд:

 1. Кафедраи забони руси умумидонишгоҳӣ

Аввалин маротиба кафедраи забони русӣ соли 1952 кушода шуда буд. Вазифаи мудири кафедраро инҳо ба уҳда доштанд: дотсент Тахохов А., муаллими калон Рябова Л.В., н.и.ф. Ковальская Л.Б., муаллими калон Кабина М.Г., муаллими калон Азимов Э., муаллими калон Ниязов А.М., муаллими калон Шарипов С.Р., муаллими калон Гафурова М.Х., муаллими калон Асоева К.А., муал. Камолова М.Р., н.и.п. Шарипова О.П. Айни замон мудирии кафедраро н.и.п. Файзуллоева Ф.М. ба уҳда дорад.

2. Кафедраи забони ҳозираи рус

Мудирии кафедраи мазкурро н.и.ф., дотсент Асоева К.А.ба уҳда дорад. Аввалин маротиба кафедраи забони русӣ соли 1952 кушода шуда буд. Вазифаи мудири кафедраро инҳо ба уҳда доштанд: дотсент Тахохов Б.А., муаллими калон Рябова Л.В., н.и.ф. Ковальская Л.Б., муаллими калон Кабина М.Г., муаллими калон Азимов Э.А., муаллими калон Ниязов А.М., муаллими калон Шарипов С.Р., муаллими калон Гафурова М.Х., муаллими калон Асоева К.А., муал. Камолова М.Р., н.и.п. Шарипова О.П.

Муаллимони аввалини кафедра инҳо буданд: муаллими калон Михайличенко Л.М., муаллими калон Смирнова Л.М., муаллими калон Бондаренко П.А., муаллими калон Молчанов П.С., муаллими калон Резник Д.Г., муаллими калон Пчельников В.Д. муаллими калон Никалайчук В.М., дотсент Тахохов Б.А., муаллими калон Казеева В.Д., муаллими калон Индюков С.И., муаллими калон Файзуллоев Б.Ф., муаллими калон Каверина Е.В., муаллими калон Халяпина Л.И., муал. Собко Н.М., муал. Васильчикова И.М, муаллими калон Кабина М.Г. дертар Гафурова М.Х., Федюнина Н.М., муаллими калон Кадруллоев А.К., н.и.ф. Ниёзов А.М., н.и.с., муаллими калон Каримов М.А., Камолова М.Р. ва ғайраҳо.

3. Кафедраи адабиёти хориҷӣ бо методикаи таълими забон ва адабиёти рус

Кафедраи адабиёти хориҷӣ бо методикаи таълими забон ва адабиёти рус аз рӯзҳои аввали ташкилёбии факултети забон ва адабиёти рус вуҷуд дорад. Вай ҳамчун кафедраи санҷишӣ ташкил карда шуда буд. Фармон дар бораи ташкил кардани вай дар соли 1952 бароварда шуда буд. Ҳангоми ташкил кардани ин кафедра ба сифати мудири кафедра номзадҳои илмҳои филологӣ, дотсентон даъват карда шуда буданд. Ба сифати мудири кафедра профессор Лавров С.Г., н.и.ф., дотсент Звагелский, н.и.ф. Бжассо, н.и.ф. Комилов Ш.К., Х.Ш. Точиева, Л.В. Попырина, Сон Л.М., А.А. Нозимов, Н.Н. Салихов, С.Р. Раҳимова, Асоева К. кор ва фаъолият доштанд. Айни замон мудирии кафедраи мазкурро н.и.ф., дотсент Бобоқулов Ҷумъахон ба уҳда дорад.


ТАЪРИХИ ФАКУЛТЕТ

Факултети забон ва адабиёти  рус ҳанӯз соли 1950 дар давраи вуҷуддории Донишкадаи дусолаи муаллимтайёркунӣ таъсии дода шудааст. Дар аввал дар факултет шӯъбаи Забон ва адабиёти рус ташкил дода шуда буд, ки ҳоло ҳам арзи ҳастӣ дорад. Дар солҳои хониши 1950-1951 дар факултет донишҷӯёни зерин таҳсил кардаанд: Волкова, Верешагина, Гольтер, Подколзина, Прокудина, Тамбовцева, Фетисова, Яворская ва дигарон. Дар соли 1953-юм шӯъбаи забон ва адабиёти русро 12- нафар донишҷӯён  хатм  карданд. Ҳоло дар шӯъбаи рӯзонаи факултет 203-нафар ва дар шӯъбаи ғоибона 242-нафар донишҷӯён таҳсил карда истодаанд.

Дар  баробари кушодашавии шуъбаи забон ва адабиёти рус, ҳамчунин кафедраи забони русӣ дар соли 1952-юм кушода шуда буд. Муаллимони нахустини кафедра инҳо буданд: Михайличенко Л.М., СмирноваЛ., Бондаренко П.А., Молчанов П.С  ва баъдтарба кор инҳо омаданд-Резник Д.К., Пчелников В.Д. Ҳоло бошад, дар назди факултет ду кафедра амал мекунанд: кафедраи забони ҳозираи рус- мудираш номзади илмҳои педагогӣ Шарипова Одинамо Пирназаровна., кафедраи адабиёти рус ва хориҷӣ бо методикаи таълими забон ва адабиёти рус- мудираш номзади илмҳои филологӣ Асоева Комила Аломидиновна мебошанд.

Дар соли таҳсили 1953-1954 вобаста ба зиёд шудани талабот ба муаллимони касбию маълумоти олӣ дошта Донишкадаи омӯзгории шаҳри Кӯлоб кушода шуд.
Баъди кушодашавии донишкада тибқи роҳхати Вазорати Маорифи СССР омӯзгорони пуртаҷриба аз мактабҳои олии  марказӣ инҳо барои дар Донишкадаи омӯгории Кӯлоб  кор карданд омадаанд: Устименко А.М., Спектор А.Л., Котенко Л.И. ва ғайраҳо.

Дар соли хониши 1954-1955 дар Донишкадаи омӯзгории шаҳри Кӯлоб Пчелников Н.Д. аз фанни адабиёти қадими рус, Резник Д.Т. аз фанни забони ҳозираи рус дарсҳои назариявӣ ва амалӣ мебурданд.

Барои тайёр кардани кадрҳои илмӣ-педагогӣ омӯзгорони ҷавон ба аспирантураҳои шаҳрҳои Москва, Тошкент ва Киев равона  карда шуданд. Дар соли хониши 1961-1962-юм дар кафедраҳои забони русӣ ва адабиёти рус устодони зерин кор мекарданд: Шокирова М.З., Иванова Л.М., Юрина Э.И., Дворяткина М.Т.Дар соли 1966-ум кафедраи адабиёти рус ва хориҷиро кушоданд. Кафедраи номбаршударо муаллими калон Пчелников Н.Д. роҳбарӣ мекард. Дар соли 1970-ум мудири ин кафедра Папырина Л.В. таъин карда шуд. Баъди як сол вай ба аспирантура дохил шуд ва ба ин вазифа Бжассо А.Ш. таъин гардид. Аз соли 1972 то1975 мудирии кафедраро Профессор Лавров С.Г., ба душ дошт. Ин олими намоён фаъолияти корияшро  дар Донишгоҳи  шаҳри Киев гузаронида буд. Солҳои 70-80-ум мудирии кафедраро дотсентон Звагельский Б, Точиева Х.Ш., Комилов Ш.К. номзади илмӣ филология., дотсентҳо Сон.Л.М., Нозимов А.А., Салихов Н.Н., Рахимова С.Р., Бобоқулов Ҷ.А., Саидов И.А., муаллими калон Бобоқулов Ҷ. А. ба ҷо овардаанд.

Дар байни ин олимон ду шахсияти намоён аст, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи худро ёфтаанд: Нозимов А.А.- ҳоло ректори филиали Донишгоҳи давлатии Москва ба номи Михаил Василевич Ломоносов, Солеҳов Н.Н.- ҳоло ректори Донишгоҳи славянии Тоҷикистону Руссия мебошад.

КОРМАНДИ ШОИСТАИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

1. Раҳимова С.Р.-н.и.п, дотсенти кафедраи адабиёти хориҷа бо МТЗАР;

ДОРАНДАГОНИ ИФТИХОРНОМАИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИТОҶИКИСТОН

1. Шарипова О.П.-н.и.п  дотсенти кафедраи забони муосири рус;

АЪЛОЧИЁНИ МАОРИФИ ТОҶИКИСТОН

1.Раҳимова С.Р.-н.и.п, дотсенти кафедраи адабиёти хориҷа бо МТЗАР;
2.Файзуллоева Ф.М.-н.и.п, дотсент, мудири кафедраи забони русии умумидонишгоҳӣ;
3.Шарипова О.П.-н.и.п  дотсент, муаллими калони кафедраи забони муосири рус;
4.Асоева Комилахон Аломидиновна-н.и.ф., дотсент, мудири кафедраи забони муосири рус;

ДОРАНДАГОНИ ИФТИХОРНОМАИ ВИЛОЯТ, ШАХР ВА ДОНИШГОХ

1.Раҳимова С.Р.-н.и.п, дотсенти кафедраи адабиёти хориҷа бо МТЗАР;
2.Файзуллоева Ф.М.-н.и.п, дотсент, мудири кафедраи забони русии умумидонишгоҳӣ;
3.Шарипова О.П.-н.и.п  дотсент, муаллими калони кафедраи забони муосири рус;
4.Асоева Комилахон Аломидиновна-н.и.ф., дотсент, мудири кафедраи забони муосири рус;
5.Бобоқулов Ҷ.А-н.и.ф., мудири кафедраикафедраи адабиёти хориҷа бо МТЗАР;
6.Кармышева Б.Н.-муаллими калони кафедраикафедраи адабиёти хориҷа бо МТЗАР;
7.Ҳалимова М.Р.-муаллими калони кафедраикафедраи адабиёти хориҷа бо МТЗАР;
8.Ғуломова С.Н.- муаллими калони кафедраикафедраи адабиёти хориҷа бо МТЗАР;
9.Сайдамирова К.Ҷ.-муаллими калони кафедраи забони муосири рус;
10.Давлатова Р.Х.-ассистенти кафедраи забони муосири рус;

ИФТИХОРИ МО

 1. Салим Саид -ходими сиёсӣ ва давлатӣ;
 2. Бобоев Давлат –генерал майор, собиқ коргари амнияти бехатарии Президент;
 3. Мирализода Субҳон-сардори ШВКД дар шаҳри Кулоб;
 4. Хидирзода Махфират Умар –ҷонишини раиси вилояти Хатлон;
 5. Камолова М.Р.-сармуҳаррири маҷаллаи «Народная газета»;
 6. Раҳмонова Н. Ш.-ҷонишини директори интитути забон, адабиёт ва мероси хаттиии АИҶТ;
 7. Одилзода Дилбар-директори литсеи Президентӣ дар шаҳри Кулоб;
 8. Кадруллоев А.К-собиқ декани факултаи ф. забон ва адабиёти рус;
 9. Ҳусейнов Фаррух-корманди Вазорати корҳои дохилӣ;
 10. Каримов Баҳодур- устоди варзиши СССР;
 11. Салихов Н.Н.-доктори илмҳои филологӣ, профессор, ретори ДТРС (РТСУ);
 12. Нозимов А.А.-доктори илмҳои филологӣ, профессори МИСИС;
 13. Салимов Р.Д.-доктори илмҳои филологӣ, профессор, декани факултаи филологияи РТСУ;
 14. Валиев Н.У.н.и.п., дотсент, мудири кафедраи адабиёти ҷаҳон ДДОТ ба номи С.Айнӣ;
 15. Ҳалимова А.Р.-собиқ полковники Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 16. Раҷабов Ҷ.- корманди агентии гумруки ҶТ;
 17. Назаров Ҷ- директори коллеҷи тиббии Кӯлоб;
 18. Мирзоев Ҳ.-роҳбари интернационалистон
 19. Саидов Қосим- сардори ШКД ноҳияи Нуробод;
 20. Маҳмадов Абдураҳмон –вице президенти Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 21. Сайдаҳмадов Л.С-собиқ декани факултет;
 22. Азимов Абдураҳмон-генерал майори амнияти ҶТ;
 23. Раҷабов Маҳмадулло Гурезович-ректори Донишкадаи забонҳо ба номи С.Улуғзода;
 24. Раҳмонов Шокир- собиқ проректори хоҷагии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб;
 25. Шабнами Сураё- ситораи эстрадаи тоҷик;
 26. Ҳамидова М,А.-полковники ШВКД дар шаҳри Кӯлоб;
 27. Боқиев Р.-мудири кафедраи таърихи ДДК;
 28. Абдуллоев М,Х.-доктори илмҳои тахрих, профессори кафедраи таърих;
 29. Худойдодова Ш.З-н.и.ф., дотсент, ноиби ректори ДДК оид ба робитаҳои хориҷӣ;
 30. Салимов И.С.- мудири кафедраи забони русии коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ;

СОХТОРИ ФАКУЛТЕТ

сОХТОР.png


САДОРАТИ ФАКУЛТЕТ

Шарипова О


 ШАРИПОВА ОДИНАМО ПИРНАЗАРОВНА 
 декан, номзади илмҳои педагогӣ   


  
 
 Нурматов Ё   
 НУРМАТОВ ЁҚУБ ЭРГАШОВИЧ
 ҷонишини декан оид ба таълим Иброҳими А

 

 ИБРОҲИМИ АҲМАДХОН
 ҷонишини декан оид ба тарбияШарипова С

 

ШАРИПОВА СОҲИБҶАМОЛ МАҲМАДОВНА
танзимгар
 
ШУРОИ ОЛИМОН

ҲАЙАТИ ШУРОИ ОЛИМОНИ ФАКУЛТЕТ

Ному насаб

Вазифа

1.

Шарипова О .

 н.и.п., дотсент, декани факултет, раис;

2.

Бобоқулов Ҷ.А.

номзади илмҳои филологӣ, дотсент, мудири кафедраи адабиёти рус ва хориҷа

3.

Асоева К.

номзади илмҳои филологӣ, дотсент, мудири кафедраи забони ҳозираи рус.

4.

Раҳимова С.Р

 - н. и. п., дотсенти кафедраи адабиёти хориҷи бо МТЗАР

5.

Ҳалимова М.Р.

- муаллими калони кафедраи адабиёти хориҷи бо МТЗАР;

6.

Шарипова О.П.

- н.и.п., дотсенти кафедраи забони ҳозираи рус

7.

Ғуломова С.Н.

- н.и.ф. кафедраи адабиёти хориҷи бо МТЗАР

8.

Гиёев А.Х.

- н.и.п., дотсенти кафедраи забони ҳозираи рус

9.

Сайдамирова К.Ҷ.

- муаллими калони кафедраи забони ҳозираи рус

10.

Нурматова З.Ш.

- н.и.ф. кафедраи забони ҳозираи рус

11.

Ашӯров А.

н.и.ф.кафедраи адабиёти хориҷи бо МТЗАР

12.

Салихова Л.Н.

Саромӯзгори кафедраи адабиёти хориҷӣ бо МТЗАР

13.

Давлатова Р.Х.

Саромӯзгори кафедраи забони муосири рус


ДАСТОВАРДҲО ФАКУЛТЕТ

1

Абдураҳимзода Ҳабиба донишҷуйи курси 2-юми факултети филологияи рус аз рӯйи номинатсияи хондан ва аз ёд кардани осори адибони классик дар озмуни ҷумҳуриявии «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» иштирок карда, сазовори ҷойи 2-юм гардид.

 
2 Ифтихорномаи Донишгоҳи (славянии) Россия-Тоҷикистон ба Ярбеков Самандар ва Салимова Фархунда барои ишғоли ҷои якум дар озмуни ҷумҳуриявӣ бахшида ба 190 солагии романи «Евгений Онегин»

 

  3

Ифтихорномаи Донишгоҳи (славянии) Россия-Тоҷикистон ба Олимова Мадина барои ишғоли ҷои сеюм дар озмуни ҷумҳуриявӣ бахшида ба 190 солагии романи «Евгений Онегин»

 

 4

Ба Шерова Гулноза донишҷӯи факултети Филологияи руси Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ барои иштироки фаъолона дар Олимпиадаи донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти Олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли таҳсили 2017-2018 аз фанни забони русӣ мукофотонида мешавад. 

5 Согласно графику воспитательной части университета  27.02.2018. факультет русской филологии участвовал в конкурсе показа народных ремёсел, посвящённый празднованию «Межнационального праздника Навруз» и «Года развития туризма и народных ремёсел». По итогам жюри факультет занял 2-место и был награждён похвальным листомот имени ректора АбдуллоХабибулло.611.02.18 г. состоялась научная конференция под названием «Женщины и развитие современной науки», посвящённая Всемирному дню женщин в деле науки. Декан факультета к.п.н.Шарипова О.П. за активное участие и большой вклад в науке была награждена  похвальным листом Исполнительного  Комитета государственной власти Хатлонской области.Суроға: ш. Кӯлоб, кӯч. С.Сафаров 16, ДДК ба номи А. Рӯдакӣ, бинои таълимии №4, ошёнаи 3-юм
Телефони корӣ: (+992 3322) 2-29-83
E-mail: fil.rus@kgu.tj


Ба рӯйхат